آخرین آمار استان کرمان تاریخ ۹۹/۷/۱۰

آخرین آمار استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹،تا ساعت ۱۵ تاریخ ۹۹/۷/۱۰

دکتر مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

🛌🏥 موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان: ۲۴۷مورد 

☑️ موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان:

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۵۶ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۲۲ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۱۳ نفر 

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم : ۸ نفر 

🏥  حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۴۸ نفر 

🏥🛌 تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون: ۶۸۸۴مورد 

🏥🛌 🔴 موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان: ۴۷نفر

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  ۳۳ مورد 

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۳ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: ۳ مورد

🏥🛌 حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان:۸ مورد 

⚫️ تعداد فوتی های قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته: ۴ نفر 
۳ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم


◼️ مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹،از ابتدا:  ۸۶۴ نفر