آخرین آمار استان کرمان تاریخ ۹۹/۷/۹

آخرین آمار استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹،تا ساعت ۱۵ تاریخ ۹۹/۷/۹

دکتر مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

🛌🏥 موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان: ۲۴۴مورد 

☑️ موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان:

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۶۰ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۹ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۱۲ نفر 

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم : ۸ نفر 

🏥  حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۴۵ نفر 

🏥🛌 تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون: ۶۸۳۷مورد 

🏥🛌 🔴 موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان: ۵۴نفر

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  ۴۰ مورد 

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۴ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۴ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۶ مورد 

⚫️ تعداد فوتی های قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته: ۵ نفر 
۳ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

۲ نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 


◼️ مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹،از ابتدا:  ۸۶۰ نفر