آخرین آمار استان کرمان تاریخ ۹۹/۷/12

آخرین آمار استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹،تا ساعت ۱۵ تاریخ ۹۹/۷/۱۲

دکتر مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

🛌🏥 موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان: ۲۵۹مورد 

☑️ موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان:

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۷۹ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۲۷ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۱۴ نفر 

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم : ۵ نفر 

🏥  حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۳۴ نفر 

🏥🛌 تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون: ۶۹۵۴مورد 

🏥🛌 🔴 موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان: ۲۳ نفر

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  ۱۷ مورد 

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۳ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: ۳ مورد

🔴 نکته: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و دانشکده علوم پزشکی سیرجان در ۲۴ ساعت گذشته انجام آزمایش نداشته اند.
⚫️ تعداد فوتی های قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته: ۶ نفر 

۵ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

یک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
◼️ مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹،از ابتدا:  ۸۷۱ نفر