آخرین آمار استان کرمان تاریخ ۹۹/۷/15

آخرین آمار استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ۱۹،تا ساعت ۱۵ تاریخ ۹۹/۷/۱۵

دکتر مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

🛌🏥 موارد بستری قطعی مبتلا به کرونا هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان: ۲۷۲مورد 

☑️ موارد مثبت بستری در سطح دانشگاه های علوم پزشکی استان:

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۱۵۶ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۳۳ نفر 

🏥 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۲۱ نفر 

🏥  حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم : ۷ نفر 

🏥  حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۵۵ نفر 

🏥🛌 تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون: ۷۱۲۶مورد 

🏥🛌 🔴 موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان: ۵۹نفر

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان:  ۲۹ مورد 

🏥🛌  حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۹ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۶ مورد 

🏥🛌 حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان: ۱۵ مورد 


⚫️ تعداد فوتی های قطعی ابتلا به کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته: ۷ نفر 

۶ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

یک نفر حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 


◼️ مجموع جانباختگان ابتلای قطعی به کووید ۱۹،از ابتدا:  ۸۹۲ نفر