آدرس و تلفن

آدرس :

جیرفت - بلوار امام - خیابان ولایت - چهارراه امداد - ساختمان اتاق اصناف اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

تلفن :

۴۳۳۱۱۰۷۴ -  ۰۳۴

۴۳۳۱۷۰۰۱ -  ۰۳۴

ساعت کاری :

 ساعت کاری اتحادیه برابر ساعت کاری اتاق اصناف از روز شنبه لغایت پنج شنبه از ساعت 7/5 الی 14 می باشد

روزهای کاری اتحادیه  (شنبه تا پنج شنبه)