logo
logo
آخرین اطلاعیه
اخبار فرهنگی

اخطار ماده 27 و 28

سه شنبه هجده ام شهریور 1399

بزودی شرایط و اقدامات انجام شده برای ماده 27 و 28 و اخطارهای پلمپ ، فک پلمپ و جلوگیری از پلمپ واحدهای غیر مجاز در سایت اتحادیه بارگذاری می شود