logo
logo
آخرین اطلاعیه
اخبار فرهنگی

ثبت شکایت

چهارشنبه بیست و شش ام شهریور 1399

همشهریان گرامی :

احتراماً ، برای ثبت شکایت خود با رعایت بندهای زیر از فرم شکایت پرینت گرفته و پس از تکمیل نمودن در ساعات اداری تحویل اتحادیه نمایید.

*  بعد از تسلیم برگه شکایت ، برای تعیین وقت جهت رسیدگی ، با شاکی تماس گرفته می شود.

*  در صورت عدم حضور هریک از طرفین در زمان مقرر شده اتحادیه مجاز است تصمیمات لازم را غیاباً اتخاذ نماید.

*  فتوکپی قرارداد ، بهمراه فتوکپی مستندات فی مابین خود را ضمیمه فرم شکایت نموده و تحویل اتحادیه نمایید.

*  از همراه آوردن فیلم،عکس، آلبوم و... درزمان ارائه فرم شکایت پرهیز نموده و درصورت نیاز به کارشناسی با شما تماس گرفته می شود.

دانلود فایل PDF فرم شکایت

 

فرم شکایت کمیسیون رسیدگی به شکایت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران


* در صورتی که طرف شکایت شما در خارج از محدوده فعالیت اتحادیه عکاسان جیرفت می باشد میبایست به اتحادیه شهرستان مربوطه جهت ثبت شکایت مراجعه نماید