logo
logo
آخرین اطلاعیه
اخبار فرهنگی

پیگیری شکایت

سه شنبه بیست و پنج ام شهریور 1399

همشهریان گرامی:

جهت آگاهی ازتاریخ نوبت رسیدگی و یا اطلاع از روند بررسی  و نظریه کمیسیون رسیدگی به شکایات می توانید روزهای یک شنبه و چهارشنبه  از ساعت 8 الی 12 با اتحادیه تماس گرفته و از مراحل رسیدگی به شکایت خود مطلع شوید.